Y cyfryngau amgen: ceffyl pren Troea?

Waeth i ni gydnabod un gwirionedd sylfaenol ar y dechrau un: nid oes unrhyw beth cynhenid Gymreig am y cyfryngau cyfrwng Saesneg yng Nghymru ac ni cheir ychwaith y fath beth â chyhoeddfan neu fywyd cyhoeddus penodol Gymreig trwy gyfrwng y Saesneg. Mae difrifoldeb y sefyllfa hon a’i goblygiadau ar ein cyfer yng Nghymru eisoes wedi caelContinue reading “Y cyfryngau amgen: ceffyl pren Troea?”