From the Archive: Poetry Wales Winter 1968

It is as clear now as 50 years ago: Welsh literature of any mode will never attain any cultural capital within the wider UK. There is, however, an ironic power in this. While the fragility of a culture under perennial threat is obvious to anyone invested in it, that it holds no value for a wider hegemonic literary culture is the very element which makes it so vital.

Tu hwnt i ffiniau: Cenedlaetholdeb a’r argyfwng hinsawdd

Yn y misoedd diwethaf, ar hyd ac ar led Cymru, daeth dau fudiad protest gwahanol ond rhyng-gysylltiedig i’r amlwg, gan ddod at ei gilydd yn ein prifddinas. Gan fod y ddau fudiad wedi ennyn ymateb tebyg o safbwynt gwleidyddiaeth hil ac effeithiolrwydd eu tactegau, mae’n werth ystyried pa mor fedrus y bydd ein ‘mudiad cenedlaethol’ wrth ateb y cwestiynau a ddaw yn sgil yr argyfwng amgylcheddol hwn.